stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Jen vítězství září, protože i jeho porážka je oslnivá- Pascal Quignard Kickbox brno dream team brno

ČSFu

Český svaz fullcontactu a ostatních bojových umění (dále ČSFu) byl založen v polovině roku 1992 a byl v prvopočátku nejvíce spjat s Českým svazem karate, v jehož rámci tvořil samostatnou sekci. Za hlavní zakladatele ČSFu lze považovat K. Strnada, T. Grubera, S. Svobodu a D. Vičíka, kteří se dále nemalou měrou podíleli i na dalším rozvoji kickboxingu v Čechách.

První české závodníky, startující pod hlavičkou ČSFu, bylo možno spatřit již na mezinárodním turnaji Vienna Open 92. Byli to Hadrovský a Holíček. Tento turnaj byl ale obsazen i dalšími českými závodníky, startujícími jednak za Českou asociaci amatérského kickboxu vedenou R. Hladíkem ( byli to Sobotka, Pechánek, Šamberger, Frabša, Mikola), jednak za samostatný klub Ústí Gym pod vedením M. Schejbala (Lejnar, Hajný, Sládek, Kubíček), dále za Karate klub Karlovy Vary R.Stránského a nakonec za Kung-fu centrum Most Petra Václavíka.

Rok 1992 byl vůbec rokem již organizovaného rozmachu kontaktních sportů v Čechách. Vedle ČSFu vznikaly další asociace: Česká amatérská asociace kickboxu, která byla českým zástupcem mezinárodní organizace I.A.K.S.A. (Hladík, Šimon, Frabša, Sobotka) a Česká asociace thajského boxu (Macháček). ČSFu se od roku 1992 dále rozvíjel a ve srovnání s ostatními svazy a asociacemi sdružoval největší počet sportovních klubů kickboxingu v Čechách a na Moravě. Od roku 1993 velice úzce spolupracoval s Českou asociací kickboxu W.K.A. (Frabša).

Na jaře roku 1995 došlo ke spojení ČSFu s Českou asociací kickboxu W.K.A. a k vytvoření nové struktury ČSFu. Vzniklé administrativní centrum pro kickboxing výrazně přispělo k dalšímu kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji tohoto sportu v České republice.

V současnosti je ČSFu samostatným svazem sdruženým pod Českou unií bojových umění, která spadá pod Český svaz tělesné výchovy a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Česká unie bojových umění sdružuje 13 samostatných svazů zabývajících se bojovými sporty a má více jak 40 000 členů, což jí řadí do první pětky nejmasovějších sportovních organizací ČSTV.

ČSFu je jedinou organizací, která má statut státní reprezentace tohoto sportovního odvětví. Dále pořádá každoročně certifikovaná školení pro trenéry. Někteří z trenérů mají možnost prohloubit si svoje znalosti čtyř semestrálním studiem trenérské školy při FTVS UK v Praze. Na FTVS UK se lze též přihlásit na jednooborové studium trenér, ve kterém se lze od III. ročníku zaměřit na specializaci kickboxing.

ČSFu sdružuje okolo 120 sportovních klubů s téměř 6 000 členy a pořádá každoročně národní i mezinárodní turnaje. Nejvýznamnějšími jsou M-ČR ve fullcontactu, semicontactu, formách a wushu, M-ČR v kickboxu s low-kicks a lightcontactu a aerokickboxu, mezinárodní turnaj Czech Open, který patří k pětici nejprestižnějších turnajů v Evropě a Národní pohár Čech a Moravy.

ČSFu je právoplatným členem mezinárodních asociací kickboxingu, wushu a kyokushinkai, přičemž za léta aktivního působení na poli sportovním i sportovně politickém si vydobyl na mezinárodním poli čelní postavení. Nejlepším důkazem je udělení pořadatelství mistrovství světa ve sportovním kickboxingu v letech 1996 a 2000, které se konaly v Praze.

Tomáš Gruber
předseda ČSFu

JUDr. Michal Frabša

člen výkon. výboru ČSFu pro zahraniční činnost

Článek převzat z webu www.csfu.cz

Facebook komentáře: