stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Zig Ziglar- Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění. Kickbox brno dream team brno

Historie kickboxu, něco o něm…

Historie kickboxu

Historie kickboxu ve světě

Vznik kickboxu je datován do 60.-70. let minulého století. V této době došlo k mohutnému rozvoji různých bojových umění a vznikl požadavek na vznik platformy, na které by mohly být porovnány schopnosti představitelů různých bojových umění. Řada mistrů různých bojových umění totiž považovala své schopnosti za nejlepší, což se nedalo bez existence jednotícího kritéria ani dokázat, ani vyvrátit.

Se vznikem kickboxu je spojena světová asociace kickboxu (World Kickboxing Association – původní název zněl World Karate Association). Pod hlavičkou této asociace startovaly takové legendy jako Benny „the Jet" Urquidez, Bill „Superfoot" Wallace, Chuck Noris anebo Dominique Valera. V prvopočátku probíhaly zápasy pouze v kategorii Full contact a pravidla tohoto bojového umění se velmi podobala pravidlům klasického karate. Borci startovali v klasických karate kalhotách, s pásem označujícím technickou vyspělost a v boxerských rukavicích. Zápas probíhal na tatami. Na rozdíl od karate bylo možno použít plný kontakt. Vzhledem k tomu, že první zápasníci byli z řad karatistů, nebyly téměř vidět boxerské techniky typu háků, zvedáků, práce tělem atd. V první polovině 70. let byly zápasy přeneseny do ringu. Tato skutečnost značně napomohla popularizaci kickboxu. Postupně došlo k převzetí klasických boxerských technik, které jsou kombinovány s technikami nohou.

Dnešní nejlepší zápasníci v kickboxu jsou současně i výbornými boxery. V současné době existuje několik světových asociací (IAKSA, WAKO, WPKA), které sdružují tisíce příznivců tohoto bojového umění po celém světě.

Historie kickboxu v ČR

Rozvoj kickboxu v České Republice je spojen se vznikem Českého svazu fullcontactu a ostatních bojových umění (ČSFu), který byl založen v roce 1992. Za hlavní zakladatele ČSFu lze považovat pány K. Strnada, T. Grubera, S. Svobodu a D. Vičíka.

V roce 1992 došlo rovněž k založení dalších asociací: České amatérské asociace kickboxu (ze zakladatelů jmenujme pány R. Hladíka, M. Šimona a M. Frabšu), která byla zástupcem v mezinárodní asociaci IAKSA a České asociace kickboxu WKA, která reprezentovala naši republiku v asociaci WKA.

Na jaře roku 1995 došlo ke spojení ČSFu s Českou asociací kickboxu WKA a k vytvoření nové struktury ČSFu. Vzniklé administrativní centrum pro kickbox značně napomohlo rozvoji kickboxu v ČR. ČSFu je jedinou organizací, která má statut státní reprezentace tohoto sportovního odvětví. Jsou uskutečňovány pravidelné reprezentační výjezdy na evropské i světové mistrovské soutěže, na kterých naši závodníci patří k absolutní světové špičce.

(Výše uvedené informace byly převzaty z knihy "Kickbox – byli při tom" autora Michala Frabši)


Co je kickbox?

Kickbox je bojové umění kombinující údery rukou (tak jak je známe např. z boxu) a techniky nohou (tak jak je známe např. z karate). Toto bojové umění vzniklo ve druhé polovině 20. století.

Proč cvičit kickbox?

Kickbox můžete cvičit buď jako soutěžní sport, anebo jen pro radost z pohybu, pro zdraví a zvýšení sebevědomí.

Přínosy pravidelného tréninku

  • zlepšení výkonu a odolnosti organizmu
  • poznání možností svého těla a psychiky
  • formování postavy
  • redukce zbytečných tukových zásob

Pro koho je kickbox určen?

Pro zájemce bez ohledu na věk a sportovní výkonnost.

Soutěže v kickboxu

Soutěže jsou organizovány pravidelně po celý rok. Nejlepší závodníci z domácích soutěží mají šanci reprezentovat ČR na mezinárodních turnajích. Tyto výjezdy reprezentace jsou hrazeny státní dotací.

Soutěže jsou organizovány ve čtyřech různých variantách kickboxu.

Semi kontakt

Jedná se o "nejbezpečnější" formu kickboxu. Je zakázán plný kontakt, údery a kopy se musí soupeře lehce dotknout (v praxi je tento "lehký dotek" někdy dosti tvrdý), zápas je zastavován po každé výměně a rozhodčími jsou udělovány body. Při zápase jsou povinné chrániče – helma, chránič zubů, boxerské rukavice, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů tzv. botičky. Zápas trvá 2 minuty.

Light kontakt

Platí zde to, co bylo uvedeno u semi kontaktu s tím rozdílem, že zápas není přerušován po každé výměně, ale zápasí se nepřetržitě (jako v boxu) a to 3 minuty.

Full kontakt

Tato forma je nejtvrdší – jsou povoleny údery plnou silou. Zápas trvá 2×2 minuty.

Low kick

Platí zde to, co bylo uvedeno u full kontaktu s tím rozdílem, že jsou povoleny i kopy na stehna soupeře. Zápas trvá 2×2 minuty.

Facebook komentáře: