stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
KDYŽ NEMŮŽU, TAK PŘIDÁM- Emil Zátopek Kickbox brno dream team brno

Pravidla ČSFu 2008

Čerpáno z WEBU: HTTP://WWW.CSFU.CZ

Verze pravidel ČSFu č. 04 / leden 2008 / vypracoval Jan Plaček – hlavní rozhodčí

Pravidla ČSFu

Obecná pravidla Sportovec, který se hodlá účastnit jakékoli soutěže ČSFu, musí splňovat tyto předpoklady :

- Být registrovaným členem ČSFu a při prezentaci předložit platný sportovní průkaz.

- Být zcela zdráv a mít ve svém sportovním průkazu platné potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší 1 roku.

- Souhlasit s tím, že se podrobí lékařské prohlídce, nebo dopingovému testu

- před soutěží, během ní, nebo následně po ní.

- Startovat s vědomím a souhlasem svého trenéra, u neplnoletých také s písemným, notářsky ověřeným souhlasem zákonného zástupce.

- Znát pravidla ČSFu, rozumět jim a řídit se jimi.

Věkové kategorie (rozpětí ročníků narození pro rok 2008)

Mladší žáci, žákyně ( MŽci, MŽky ) 7 – 12 let (ročníky narození 2001 až 1996)

Starší žáci, žákyně ( SŽci, SŽky ) 13- 15 let (ročníky narození 1995 až 1993)

Junioři, juniorky ( Jun, Jky ) 16- 18 let (ročníky narození 1992 až 1990)

Muži, ženy ( Muži, Ženy ) nad 18 let (ročníky narození 1989 a dřívější)

Váhové kategorie

MŽci : -25 -30 -35 -40 +40

MŽky : -25 -30 -35 -40 +40

SŽci : -40 -45 -50 +50 SŽky : -40 -45 -50 +50

Jun : -50 -55 -60 -67 -71 +71

Jky : -45 -50 -55 +55

Muži : (semi a light) -60 -67 -71 -75 -81 -91 +91

Muži : (full a kick) -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -91 +91

Muži : (oriental) -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91

Ženy : -55 -60 -65 +65

Semi kontakt

- techniky -

Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře, podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku).

-nedovolené techniky a chování- Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem. Všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen), Všechny techniky na krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu. Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku ruky nebo kolene tatami. Údery rukou z otočky. Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce. Jakékoli útoky hlavou, loktem, holení a kolenem. Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou. Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu. Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích. Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování. Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče. Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu. Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání. Opouštění zápasiště při ustupování před soupeřem. Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího – například po akci vítězné zvedání ruky a odbíhání od soupeře.

-síla provedení- Semi kontakt je přerušovanou formou boje. Techniky v této disciplíně musí být vedeny kontrolovaně. Jakákoli technika, byť dokonalá, která soupeře nepřiměřeně tvrdě kontaktuje, nesmí být odměněna bodovým ziskem, ale naopak penalizována.

-oblečení borců Tričko (není přípustné tričko bez rukávů), dlouhé saténové kalhoty a je povolen pás stupně technické vyspělosti (tzv. obi). Tričko a kalhoty musí mít rozdílnou barvu; tričko je zastrčeno do kalhot, čímž je barevně zdůrazněna úroveň pasu. Má-li oblečení stejnou barvu, musí být doplněno tkaninovým páskem jiné, kontrastní barvy. Sportovní kimona (tzv. karate-gi) a obleky podobného charakteru jsou přípustná, za dodržení výše uvedených podmínek barevného rozlišení. Oblečení borce musí být čisté a nesmí být popsáno, či pomalováno. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny. -ochranné prostředky Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz ( rukavice nižší váhy pro děti a použití tzv. "tegs" rukavic s uzavřenými prsty na některých mezinárodních závodech je přípustné, avšak tato skutečnost musí být výslovně uvedena v propozicích soutěže), suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů – tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu. Žádné další chrániče nejsou přípustné ! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku. Bandáže prstů jsou dovoleny. Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

-zápasiště- Standardní zápasiště semi kontaktu tvoří čtverec 8 x 8 m, vyznačený barevně-kontrastní formou na žíněnce nebo tatami. Minimální vnitřní rozměr zápasiště nesmí být menší než 6 x 6 m. Regulérní je také boxerský ring. Není přípustná samotná podlaha – parkety, palubovka, betonový podklad apod.

-kouč- Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč ho doprovází k zápasišti, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce nebo i nařídit jeho výměnu. -čas

Zápas semi kontaktu trvá : mladší žáci, mladší žákyně – 2 kola na 2 minuty starší žáci,starší žákyně – 2 kola na 2 minuty junioři, juniorky – 2 kola na 2 minuty (finále 3 kola na 2 minuty) muži, ženy – 2 kola na 2 minuty (finále 3 kola na 2 minuty) Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje verdikt, či napomínání. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu. Není-li zápas v běžné době rozhodnut, nařídí rozhodčí minutovou přestávku a následně jednominutové prodloužení. Nerozhodne-li se ani v této době, pokračuje zápas (už bez další přestávky ) až do doby, kdy jeden z borců provede bodovanou techniku (nebo druhý je penalizován) a následný bodový zisk určí vítěze zápasu. -hodnocení Body jsou přidělovány ihned po provedení techniky ringovým (středovým) rozhodčím, při shodném verdiktu alespoň jednoho bodového (postranního) rozhodčího. Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, či přistoupí na návrh penalizace některým z bodových rozhodčích. Signalizují-li návrh penalizace oba bodoví rozhodčí, je ringový rozhodčí povinen jejich návrhu vyhovět. Rovněž při signalizaci bodového zisku shodně oběma bodovými rozhodčími, je povinen ringový rozhodčí body přidělit. Ringový rozhodčí signalizuje všechny své verdikty ke stolku časomíry a zápisu – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za kontrolu správného stavu na bodové tabuli.

Bodový zisk – úder rukou na tělo 1 bod – úder rukou na hlavu 1 bod – kop nohou na tělo 2 body – kop nohou na hlavu 3 body – poražení soupeře podmetem 2 body – vyvedení soupeře z rovnováhy podmetem 1 bod (Zastavil-li ringový rozhodčí boj a znemožnil tím borci pokračování v útoku na destabilizovaného soupeře. Nezastavil-li boj, pak hodnotí akci, která po podmetu následuje, dle výše uvedených kritérií. Není přípustné sčítání akcí, např. 1 bod za podmet a 2 body za následující kop.) Bodová ztráta W -varování -1 bod M -mínus bod -3 body V semi kontaktu nejsou ale tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován, ale přičítány jeho protivníkovi. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění. -bodová shoda Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Teprve, jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , dochází k prodloužení zápasu. -nenastoupení k zápasu Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze. -přerušení zápasu borcem Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

-ukončení zápasu- Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může být akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ) nebo překážkový – vhození do prostoru zápasiště dohodnutého předmětu ( polštářek, rukavice apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech : – Při dosažení bodového vedení jedním z borců o 10 bodů, ve finálovém boji o 15 bodů.

- Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.

- Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

- Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

- Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.

- Vzdáním jednoho z borců. Bezprostředně po ukončení zápasu vyhlašuje ringový rozhodčí jeho výsledek směrem k divákům a zvedá ruku vítěznému borci.

Light kontakt

-techniky- Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře, podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku).

-nedovolené techniky a chování- Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem. Všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen), Všechny techniky na krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu. Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku ruky nebo kolene tatami. Údery rukou z otočky. Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce. Jakékoli útoky hlavou, loktem, holení a kolenem. Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou. Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu. Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích. Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování. Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče. Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu. Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání. Opouštění zápasiště při ustupování před soupeřem. Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

-síla provedení- Light kontakt je lehkou formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s lehkým dotekem. Není přípustné aby borec svou technikou soupeře srazil, či dokonce zranil. Jakákoli technika, byť dokonalá, která soupeře tvrdě zasáhne, nesmí být odměněna bodovým ziskem, ale naopak penalizována.

-oblečení borců Tričko (není přípustné tričko bez rukávů) a dlouhé saténové kalhoty. Tričko a kalhoty musí mít rozdílnou barvu; tričko je zastrčeno do kalhot, čímž je barevně zdůrazněna úroveň pasu. Má-li oblečení stejnou barvu, musí být doplněno "obi" – tkaninovým páskem jiné, kontrastní barvy.Sportovní kimona (tzv. karate-gi) a obleky podobného charakteru jsou přípustná, za dodržení výše uvedených podmínek barevného rozlišení. Oblečení borce musí být čisté a nesmí být popsáno, či pomalováno. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny. -ochranné prostředky Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů – tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu. Žádné další chrániče nejsou přípustné ! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku. Bandáže prstů jsou dovoleny. Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

-zápasiště Standardní zápasiště light kontaktu tvoří boxerský ring, regulérní je ale také prostor zápasiště pro semi kontakt.

-kouč- Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

-čas- Zápas light kontaktu trvá : mladší žáci, mladší žákyně – 2 kola na 2 minuty starší žáci,starší žákyně – 2 kola na 2 minuty junioři, juniorky – 2 kola na 2 minuty (finále 3 kola na 2 minuty) muži, ženy – 2 kola na 2 minuty (finále 3 kola na 2 minuty) Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu. -hodnocení Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu. Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod. Bodový zisk – úder rukou na tělo 1 bod – úder rukou na hlavu 1 bod – kop nohou na tělo 2 body – kop nohou na hlavu 3 body – poražení podmetem 2 body Bodová ztráta – W -varování -1 bod – M -mínus bod -3 body V light kontaktu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění. Rovněž tak druhé počítání KD během prvního kola, či třetí počítání během zápasu znamená prohru počítaného borce verdiktem RSC. -bodová shoda Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu. -nenastoupení k zápasu Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze. -přerušení zápasu borcem Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

-ukončení zápasu- Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

- Jeden z borců byl potřetí během zápasu (resp. podruhé v 1. kole) počítán pro nedostatečnou fyzickou připravenost. (RSC)

- Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.

- Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

- Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

- Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.

- Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem. Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání.Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Full kontakt

-techniky- Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře, podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku).

-nedovolené techniky a chování- Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem. Všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen), Všechny techniky na krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu. Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku ruky nebo kolene podlahy ringu. Údery rukou z otočky. Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce. Jakékoli útoky hlavou, loktem a kolenem. Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou. Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu. Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích. Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování. Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče. Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu. Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání. Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

-síla provedení- Full kontakt je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně je full kontakt disciplinou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

-oblečení borců Dlouhé saténové kalhoty. Ženy navíc tričko s rukávem, nebo elastické tričko bez rukávů – musí však plně zakrývat prsní chránič. Tričko u žen musí splňovat také nároky na barevné rozlišení úrovně pasu. Kalhoty borce musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny. -ochranné prostředky Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů – tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu. Žádné další chrániče nejsou přípustné ! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku. Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

-zápasiště- Zápasiště full kontaktu tvoří boxerský ring.

-kouč- Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

-čas- Zápas full kontaktu trvá 2 x 2 minuty hrubého času, finálový zápas pak 3 x 2 minuty – přestávky mezi jednotlivými koly jsou 1 minuta. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu. -hodnocení Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu.Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců v každém kole a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod. Bodový zisk – úder rukou na tělo 1 bod – úder rukou na hlavu 1 bod – kop nohou na tělo 2 body – kop nohou na hlavu 3 body – poražení podmetem 2 body Bodová ztráta – W -varování -1 bod – M -mínus bod -3 body – KD – knock down (počítání) -3 body Ve full kontaktu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění. Rovněž tak druhé počítání KD během prvního kola, či třetí počítání během zápasu znamená prohru počítaného borce verdiktem RSC.

-bodová shoda- Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu. -nenastoupení k zápasu Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

-přerušení zápasu borcem- Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

-ukončení zápasu- Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

- Jeden z borců není schopen, po zásahu protivníkem, pokračovat v boji ( KO ).

- Jeden z borců byl potřetí během zápasu (resp. podruhé v 1. kole) počítán (RSC)

- Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.

- Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

- Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

- Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.

- Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem, nebo nenastoupení do dalšího kola. Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání.Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Low kick

-techniky- Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu, kopy na stehna a lýtka (tzv. low kick), podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku).

-nedovolené techniky a chování- Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem. Všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen), Všechny techniky na krk, záda a od pasu dolů, vyjma low kick a podmetu. Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku ruky nebo kolene podlahy ringu. Údery rukou z otočky. Kopy proti koleni. Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce. Jakékoli útoky hlavou, loktem a kolenem. Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou. Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu. Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích. Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování.. Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče. Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu. Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání. Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího. -síla provedení Kick je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně je kick disciplinou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

-oblečení borců- Krátké saténové kalhoty. Ženy navíc tričko s rukávem, nebo elastické tričko bez rukávů – musí však plně zakrývat prsní chránič. Tričko u žen musí splňovat také nároky na barevné rozlišení úrovně pasu. Kalhoty borce musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny. -ochranné prostředky Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů a suspenzor. Chrániče holení jsou dobrovolné, je tedy na rozhodnutí závodníka, zda si je na zápas vezme nebo ne. Nezáleží na tom, zda soupeř tyto chrániče má nebo ne. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu. Měkká bandáž kotníků je dovolena. Žádné další chrániče nejsou přípustné. V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte nebo kolene. Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o juniory.

-zápasiště- Zápasiště kicku tvoří boxerský ring.

-kouč- Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu. -čas Zápas kicku trvá 2 x 2 minuty hrubého času, finálový zápas pak 3 x 2 minuty – přestávky mezi jednotlivými koly jsou 1 minuta. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu. -hodnocení Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu.Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců v každém kole a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod. Bodový zisk – úder rukou na tělo 1 bod – úder rukou na hlavu 1 bod – kop nohou na tělo 2 body – kop na stehno nebo lýtko 2 body – kop nohou na hlavu 3 body – poražení podmetem 2 body Bodová ztráta – W -varování -1 bod – M -mínus bod -3 body – KD – knock down (počítání) -3 body V kicku jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění. Rovněž tak druhé počítání KD během prvního kola, či třetí počítání během zápasu znamená prohru počítaného borce verdiktem RSC.

-bodová shoda- Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu. -nenastoupení k zápasu Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze. -přerušení zápasu borcem Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

-ukončení zápasu- Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

- Jeden z borců není schopen, po zásahu protivníkem, pokračovat v boji ( KO ).

- Jeden z borců byl potřetí během zápasu (resp. podruhé v 1. kole) počítán (RSC)

- Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.

- Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

- Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

- Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.

- Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem, nebo nenastoupení do dalšího kola. Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání.Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Oriental

-techniky- Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu; kopy na stehna a lýtka (tzv. low kick), podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku), kopy kolenem na stehna, tělo i hlavu soupeře. (U juniorů kolena jen na tělo a stehna.) V klinči je povoleno otáčet se soupeřem, za účelem jeho destabilizace a následného provedení kopu kolenem. Pokud během této akce (otáčení) dojde k pádu soupeře, není takové chování klasifikováno jako nedovolené stržení nebo hození, ovšem za předpokladu, že pro otočení soupeře a následně jeho pádu nebylo použito boku (přehoz z juda) nebo nohou (podražení).

-nedovolené techniky a chování- Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem. Všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen). Všechny techniky na krk, záda a od pasu dolů, vyjma low kick, kolene na stehno a podmetu. Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku rukou nebo kolene podlahy ringu. Údery rukou z otočky. Kopy proti koleni. Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce. Jakékoli útoky hlavou a loktem. Strkání do soupeře, škrcení, strhy, hody a přehozy. Tahání nebo strkání soupeře přes jeho zachycenou nohu. (Krok od soupeře při jeho zachycené noze následovaný bezprostředně technikou je dovolen.) Boj v klinči delší než 5 vteřin. Držení se provazů ringu. Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu. Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích. Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování. Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče. Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře při předstírání boje v klinči, obracení se zády a padání. Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího. -síla provedení Oriental je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně je Oriental disciplinou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

-oblečení borců- Krátké saténové kalhoty. Ženy navíc tričko s rukávem, nebo elastické tričko bez rukávů – musí však plně zakrývat prsní chránič. Tričko u žen musí splňovat také nároky na barevné rozlišení úrovně pasu. Kalhoty (tričko) musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny. Stužka na ruce ( tzv. pana ) je přípustná. -ochranné prostředky Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů a suspenzor. Chrániče holení a nártů jsou dobrovolné, je tedy na rozhodnutí závodníka, zda si je na zápas vezme nebo ne. Nezáleží na tom, zda soupeř tyto chrániče má nebo ne. Jsou povoleny i spojené chrániče (holeň – nárt), je možné použít zároveň i chrániče nártů (botičky). V tomto případě je dovoleno aby se chrániče vzájemně překrývaly. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu. Měkká bandáž kotníků je dovolena. Žádné další chrániče nejsou přípustné. V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte nebo kolene. Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o juniory. V kategorii juniorů ještě navíc ochranná vesta, chrániče holení a nártů jsou povinné.

-zápasiště- Zápasiště Orientalu tvoří boxerský ring.

-kouč Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nejdůležitějším úkolem kouče je, v případě nutnosti rozhodnout za borce a vzdát zápas, vhozením ručníku do ringu. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

-čas- Zápas Orientalu trvá 2 x 2 minuty hrubého času, finálový zápas pak 3 x 2 minuty – přestávky mezi jednotlivými koly jsou 60 sekund. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu. -hodnocení Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu.Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců v každém kole a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod. Bodový zisk – úder rukou na tělo 1 bod – úder rukou na hlavu 1 bod – kop nohou na tělo 2 body – kop nohou na stehno 2 body – kop nohou na hlavu 3 body – kop kolenem na stehno nebo tělo 2 body – kop kolenem na hlavu 3 body – naskočený kop kolenem na tělo 3 body – poražení soupeře podmetem 2 body Bodová ztráta – W -varování -1 bod – M -mínus bod -3 body – KD – knock down (počítání) -3 body V Orientalu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění. Rovněž tak druhé počítání KD během prvního kola, či třetí počítání během zápasu znamená prohru počítaného borce verdiktem RSC.

-bodová shoda- Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu. -nenastoupení k zápasu Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze. -přerušení zápasu borcem Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

-ukončení zápasu- Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

- Jeden z borců není schopen, po zásahu protivníkem, pokračovat v boji ( KO ).

- Jeden z borců byl potřetí během zápasu (resp. podruhé v 1. kole) počítán (RSC)

- Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění. – Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

- Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

- Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.

- Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem, nebo nenastoupení do dalšího kola.

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání. Povolá pak borce do středu ( v případě nejednoznačného vítězství přečte hodnocení jednotlivých bodových rozhodčích ) a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Formy

Obecné zásady : Při soutěžním předvádění jakýchkoliv forem, předvádí borec (nebo skupina borců) sestavu technik, znázorňující boj s jedním a více protivníky. Oblečení borce, tvrdost provedení, délka cvičení sestavy, použité techniky a bojový styl – to vše záleží na typu školy bojového umění, kterou borec reprezentuje. Vždy však musí být zřejmé, že se jedná o boj a ze sestavy musí vyplynout význam sledu předváděných technik pro reálnou situaci. ¨

Druhy forem – Hard style Je cvičení sestav s plným nasazením a maximální tvrdostí (např. katy Karate-Do). Hlavními hodnotícími hledisky jsou zde tvrdost, rychlost, přesnost postojů a dechová koordinace s prováděnými technikami. Soft style Je cvičení sestav ve stylu tradičního Kung-fu nebo Wu-shu. Hodnocení se provádí na základě obtížnosti a pestrosti předvedené sestavy – posuzuje se flexibilita (pružnost), stabilita a přesnost provedení předvedených prvků. Při hodnocení soft stylu není nutno tolik dbát na tvrdost a pevnost postojů i předvedených technik, neboť některé styly kung-fu a wu-shu jsou naopak prováděny měkce a plynule. Zde může být tvrdost a pevnost považována za křečovitost a nerozhodnost. Soft style lze cvičit i ve skupinách – např. jako řízený boj dvou protivníků.

Free style – Je cvičení volných sestav za doprovodu hudby. Hodnotícími hledisky jsou zde pestrost, obtížnost a kombinace použitých technik, jejich synchronizace s hudbou, ale také celková choreografie a divácká přitažlivost. Použití zbraní ve formách Ve všech druzích cvičení forem lze předvést i použití zbraní, není li vypsána pořadatelem soutěže kategorie zbraně samostatně, nebo rozčlenění základních druhů na : se zbraní a beze zbraně.

Formy ve skupinách – Ve všech druzích cvičení forem lze předvádět i skupinové sestavy – cvičené zároveň dvěma a více borci. Pro soutěžní pojetí těchto cvičení však musí být vypsána pořadatelem soutěže kategorie formy skupin (družstev), nebo kombinace základního druhu forem pro skupiny – např. : kata hard – družstva, free style – skupiny. Zde se k obvyklým hodnotícím hlediskům připojuje ještě synchronizace a koordinace cvičících borců.

Hodnocení forem – Formy hodnotí panel pěti bodových rozhodčích, kteří hned po docvičení formy ukazují udělený počet bodů. Body se vyjadřují jedním celým a jedním desetinným číslem, v rozpětí daném hlavním rozhodčím – v závislosti na typu a průběhu soutěže. Například : soutěž dětí, eliminace – 4,0 až 6,0 ; soutěž mužů, eliminace – 5,0 až 7,0 ; soutěž žen, finále – 6,0 až 8,0 ; soutěž mužů, finále mistrovství republiky – 7,0 až 9,0 ; finále mistrovství světa – 8,0 až 10,0. Z pěti známek, udělených bodovými rozhodčími, zapisovatel vyškrtne nejvyšší a nejnižší známku a zbylé tři sečte. Tento součet je pak výslednou známkou za předvedenou formu. Dojde li k bodové shodě u více závodníků pak o pořadí rozhoduje : a) nejvyšší udělená známka bodovým rozhodčím b) nejnižší udělená známka bodovým rozhodčím c) nejvyšší udělená známka bodovým rozhodčím – včetně vyškrtnutých d) nejnižší udělená známka bodovým rozhodčím – včetně vyškrtnutých e) opakování cvičení forem borci se shodným bodovým ziskem Dojde li během cvičení formy k závažnému pochybení ( ztráta rovnováhy, pád, zastavení apod.), ale forma je posléze docvičena, přidělují bodoví rozhodčí známku o 0,5 až 1,0 (dle instrukce hlavního rozhodčího) nižší, než kdyby k tomuto pochybení nedošlo. Není li forma dokončena vůbec, přidělují 0,0 bodů. Hodnocení forem je přípustné i panelem rozhodčích o třech členech, zde však odpadá procedura vyškrtávání nejnižší a nejvyšší známky. Nástup k cvičení forem Borec, nebo skupina borců nastupují k cvičení forem na pokyn hlavního rozhodčího forem (sedí vždy uprostřed panelu rozhodčích) a představují mu sebe, svou školu, svého trenéra i formu, kterou budou předvádět. Hlavní rozhodčí dá pokývnutím najevo, že borci rozuměl a on i jeho kolegové jsou připraveni k hodnocení. Borec či skupina pak začnou sami cvičit formu, či dají znamení k reprodukci hudebního doprovodu a cvičí podle něj. Představování se říká na soutěžích ČSFu česky ! Na mezinárodních turnajích (např, Czech open), kde v panelu rozhodčích zasedají cizinci, je vhodné představit se anglicky.

AK – Aero-kickboxing – Viz pravidla Aerokicku na stránce ČSFu, sekce, aerokickboxing.

Verze pravidel ČSFu č. 04 / leden 2008 / vypracoval Jan Plaček – hlavní rozhodčí

Facebook komentáře: