stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Zig Ziglar- Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění. Kickbox brno dream team brno

MČR 2010

Ahoj,

Datum konání: 25.-26.6.2010Hala SK Slavia Praha Pátek 25.6. 1700 - 2100 00 - 800

Program:

Startovné:

Žáci a Junioři 300 Kč, dvojitý start 400 Kč

Dospělí 400 Kč, dvojitý start 500 Kč

Semi double team open – 500 kč/tým

Bez elektronické předregistrace – pouze v pátek 25.6.:

Startovné je navýšeno o 100%

Sobota 26.6. Formy, Ringové disciplíny a semi (přesný začátek bude záviset na skončení soutěže forem) 00 Galavečer vybraných finálových zápasů, doprovodný programPo elektronické předregistraci:

Věkové kategorie:

Starší žáci, žákyně 13- 15 let

Junioři, juniorky 16- 18 let

Muži, ženy +18 let

Veteráni +35 let

Věkové kategorie se řídí věkem ke dni konání turnaje.

Mladší žáci, žákyně 7 – 12 let

Váhové kategorie (kg):

Mladší žáci, žákyně -28 -32 -37 -42 -47 +47

Starší žáci -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69

Starší žákyně -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65

Junioři -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94

Juniorky -50 -55 -60 -65 -70 +70

Semi Muži -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94

Semi Ženy -50 -55 -60 -65 -70 +70

Double team semi open – soutěž dvojčlenných družstev bez rozdílu vah a věkových kategorií. Vítězný tým obdrží cenu 2 000 Kč!

Full, K1 Muži -51 -54 -57 -60 -63, 5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91

Full, K1 Ženy -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70

Disciplíny: Členství v ČSFU – platný průkaz ČSFU Eliminace Finále

Podmínky startu:

Odpovídající zdravotní stav a potvrzení o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku

U neplnoletých sportovců je vyžadován písemný, notářsky ověřený souhlas zákonného zástupce

Znát a dodržovat pravidla ČSFU

Časy zápasů:

Mladší žáci a žákyně 2×1,5 min. 2×1,5 min.

Starší žáci a žákyně 2×1,5 min. 2×1,5 min.

Junioři, juniorky 2×2 min. 2×2 min.

Muži, ženy 2×2 min. 3×2 min.

Double team 2×2 min. 2×2 min

Full, K1 Muži, Ženy

Semi jednotlivci všechny uvedené věkové kategorie

Semi double team open bez rozdílu vah a věkových kategorií

Formy – Hard style s hudbou všechny věkové kategorie mimo veteránů

Formy – Soft style s hudbou všechny věkové kategorie mimo veteránů

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny a sloučení disciplín, včetně délky trvání zápasů, podle počtu zúčastněných závodníků.

Místo konání: Vladivostocká 10, Praha 10,

Registrace:

Registrace a vážení ve sportovní hale,

lékařská prohlídka pro plnokontaktní disciplíny

Sobota 26.6. 7

Pouze pro elektronicky předregistrované závodníky. Registrace bez elektronické předregistrace nebude v sobotu možná!

Facebook komentáře: