stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
„Obtížnost je výmluva, kterou historie nikdy nepřijímá.“- Edward R. Murrow Kickbox brno dream team brno

REVERS

Písemný revers se souhlasem účasti na turnajích kick-boxu

(written consent with agreement about participation on kick-boxing tournament)

Prohlašuji tímto,že můj syn(dcera)………………………,r.č…………………….bytem…………………………………může vykonávat tento sport a účastnit se tak všech republikových i mezinárodních turnajů.Zároveň souhlasím s tím,že v případě jakéhokoliv úrazu nebudu po organizátorovi turnaje požadovat žádné odškodnění.Toto prohlášení stvrzuji svým podpisem.

I declare,that my son(daughter)………………..,date of birth ………………,place of residence ………………..from Czech Republic,can be praktice this sport and he can participace in all republic and international tournaments.I bear to this declaration mine signature.

Podpis rodiče: Notářské ověření:(parents) (notary)

—————————— ———————————

Datum:

(date)

——————————-

Facebook komentáře: