stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Když už nemůžeš - můžeš ještě 3x tolik!- Autor neznámý.. Kickbox brno dream team brno

Nominační klíč do reprezentace ČR

Způsob jakým se nominují členové státní reprezentace

Nominačními turnaji jsou:

- otevřený národní pohár Morava

- mezinárodní turnaj Czech Open

- otevřený národní pohár Čechy

- M-ČR formy, semicontact, fullcontact

- M-ČR lightcontact, kickboxing

Medailisté (I.-III. místo) na těchto turnajích získávají následující body:

- Národní poháry + M-ČR: I. místo – 50 bodů

II. místo – 30 bodů

III. místo – 15 bodů

- Czech Open: I. místo – 70 bodů

II. místo – 40 bodů

III. místo – 25 bodů

Body z jednotlivých turnajů se sčítají. Jednotlivý reprezentanti jsou nominováni zhruba 1 měsíc před vlastním reprezentačním výjezdem, dle následujících kriterií:

- nasbíraný počet bodů v daném roce (ten závodník, který získá nejvíce bodů, má velkou pravděpodobnost, že bude ve své váhové kategorii nominován, ovšem není to automatické, zaleží i na ostatním kritériích – viz níže)

- umístění na poslední aktuální soutěži před vlastní nominací, momentální forma

- porovnání národní úrovně dané váhové kategorie v s mezinárodní úrovní

- pravidelnost účasti na nominačních turnajích

- ekonomické možnosti ČSFU, z finančních důvodů většinou nemohou být nominování reprezentanti za každou váhovou kategorii, proto ne všechny kategorie obsazujeme

- loyalita a spolehlivost k reprezentaci, oddílu a oddílovým funkcionářům, ČSFU

- reprezentační trenéři si vyhrazují právo na udělení tzv. „divoké karty“

Facebook komentáře: