stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
- Úspěch je prostě věc štěstí. To vám řekne každý neúspěšný. Kickbox brno dream team brno

Pravidla ČSFU

Verze pravidel ČSFu č. 03 / únor 2005 / vypracoval Jan Plaček – hlavní rozhodčí

Obecná pravidla

Borec, který se hodlá účastnit jakékoli soutěže ČSFu, musí splňovat tyto předpoklady :

- Být registrovaným členem ČSFu a při prezentaci předložit platný sportovní pas.

- Být zcela zdráv a mít ve svém sportovním pasu platné potvrzení o lékařské prohlídce.

- Souhlasit s tím, že se podrobí lékařské prohlídce, nebo antidopingovému testu – před soutěží, během ní, nebo následně po ní.

- Startovat s vědomím a souhlasem svého trenéra, u neplnoletých také s písemným, notářsky ověřeným souhlasem zákonného zástupce.

- Znát pravidla ČSFu, chápat je a řídit se jimi.

Semi kontakt

-techniky

Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře, podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku).

-nedovolené techniky a chování

Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.

Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku rukou podlahy.

Údery rukou z otočky.

Údery rukou ze strany dlaně a malíkové hrany.

Jakékoli útoky hlavou, loktem, holení a kolenem.

Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou.

Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.

Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.

Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.

Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.

Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.

Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.

Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího – například po akci vítězné zvedání ruky a odbíhání od soupeře.

-síla provedení

Semi kontakt je přerušovanou formou boje. Techniky v této disciplíně musí být vedeny kontrolovaně. Jakákoli technika, byť dokonalá, která soupeře nepřiměřeně tvrdě kontaktuje, nesmí být odměněna bodovým ziskem, ale naopak penalizována.

-oblečení borců

Tričko (není přípustné tričko bez rukávů), dlouhé saténové kalhoty a je povolen výkonnostní pás (tzv. obi). Tričko a kalhoty musí mít rozdílnou barvu; tričko je zastrčeno do kalhot, čímž je barevně zdůrazněna úroveň pasu. Má-li oblečení stejnou barvu, musí být doplněno tkaninovým páskem jiné, kontrastní barvy.Sportovní kimona (tzv. karate-gi) a obleky podobného charakteru jsou přípustná, za dodržení výše uvedených podmínek barevného rozlišení.

Oblečení borce musí být čisté a nesmí být popsáno, či pomalováno. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

-ochranné prostředky

Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz ( rukavice nižší váhy pro děti a použití tzv. "tegs" rukavic s uzavřenými prsty na některých mezinárodních závodech je přípustné, avšak tato skutečnost musí být výslovně uvedena v propozicích soutěže), suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů – tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu.

Žádné další chrániče nejsou přípustné ! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku. Bandáže prstů jsou dovoleny.

Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

-zápasiště

Standardní zápasiště semi kontaktu tvoří čtverec 8 x 8 m, vyznačený barevně-kontrastnou formou na palubové podlaze. Minimální vnitřní rozměr zápasiště nesmí být menší než 6 x 6 m. Regulérní je ale také tentýž prostor na tatami, žíněnce, koberci a i uvnitř boxerského ringu.

-kouč

Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč ho doprovází k zápasišti, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

-čas

Zápas semi kontaktu trvá 2 minuty hrubého času. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje verdikt, či napomínání. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu. Finálový zápas trvá 2 x 2 minuty hrubého času, s minutovou přestávkou. Není-li zápas v běžné době rozhodnut, nařídí rozhodčí minutovou přestávku a následně jednominutové prodloužení. Nerozhodne-li se ani v této době, pokračuje zápas (už bez další přestávky )až do doby, kdy jeden z borců provede bodovanou techniku (nebo druhý je penalizován) a následný bodový zisk určí vítěze zápasu.

-hodnocení

Body jsou přidělovány ihned po provedení techniky ringovým (středovým) rozhodčím, při shodném verdiktu alespoň jednoho bodového (postranního) rozhodčího. Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, či přistoupí na návrh penalizace některým z bodových rozhodčích. Signalizují-li návrh penalizace oba bodoví rozhodčí, je ringový rozhodčí povinen jejich návrhu vyhovět. Rovněž při signalizaci bodového zisku shodně oběma bodovými rozhodčími, je povinen ringový rozhodčí body přidělit. Ringový rozhodčí signalizuje všechny své verdikty ke stolku časomíry a zápisu – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za kontrolu správného stavu na bodové tabuli.

Bodový zisk - úder rukou na tělo 1 bod

- úder rukou na hlavu 1 bod

- kop nohou na tělo 2 body

- kop nohou na hlavu 3 body

- poražení soupeře podmetem 2 body

- vyvedení soupeře z rovnováhy podmetem 1 bod (Zastavil-li ringový rozhodčí boj a znemožnil tím borci pokračování v útoku na desorientovaného soupeře. Nezastavil-li boj, pak hodnotí akci, která po podmetu následuje, dle výše uvedených kritérií. Není přípustné sčítání akcí, např. 1 bod za podmet a 2 body za následující kop.)

Bodová ztráta - varování 1 bod

- mínus bod 3 body

V semi kontaktu nejsou ale tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován, ale přičítány jeho protivníkovi. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění.

-bodová shoda

Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Teprve, jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , dochází k prodloužení zápasu.

-nenastoupení k zápasu

Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

-přerušení zápasu borcem

Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas),zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí teprve rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

-ukončení zápasu

Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může být akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ) nebo překážkový – vhození do prostoru zápasiště dohodnutého předmětu ( polštářek, rukavice apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

- Při dosažení bodového vedení jedním z borců o 10 bodů, ve finálovém boji o 15 bodů.

- Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.

- Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

- Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

- Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.

- Vzdáním jednoho z borců.

Bezprostředně po ukončení zápasu vyhlašuje ringový rozhodčí jeho výsledek směrem k divákům a zvedá ruku vítěznému borci.

Light kontakt

-techniky

Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře, podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku). Jsou zakázány všechny techniky na vrch a temeno hlavy, krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu.

-nedovolené techniky a chování

Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.

Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku rukou podlahy.

Údery rukou z otočky.

Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.

Jakékoli útoky hlavou, loktem, holení a kolenem.

Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou.

Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu

Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.

Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.

Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.

Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.

Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu.

Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.

Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

-síla provedení

Light kontakt je lehkou formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s lehkým dotekem. Není přípustné aby borec svou technikou soupeře srazil, či dokonce zranil. Jakákoli technika, byť dokonalá, která soupeře tvrdě zasáhne, nesmí být odměněna bodovým ziskem, ale naopak penalizována.

-oblečení borců

Tričko (není přípustné tričko bez rukávů) a dlouhé saténové kalhoty. Tričko a kalhoty musí mít rozdílnou barvu; tričko je zastrčeno do kalhot, čímž je barevně zdůrazněna úroveň pasu. Má-li oblečení stejnou barvu, musí být doplněno "obi" – tkaninovým páskem jiné, kontrastní barvy.Sportovní kimona (tzv. karate-gi) a obleky podobného charakteru jsou přípustná, za dodržení výše uvedených podmínek barevného rozlišení.

Oblečení borce musí být čisté a nesmí být popsáno, či pomalováno. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

-ochranné prostředky

Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů – tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu.

Žádné další chrániče nejsou přípustné ! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku. Bandáže prstů jsou dovoleny.

Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

-zápasiště

Standardní zápasiště light kontaktu tvoří boxerský ring, regulérní je ale také prostor zápasiště pro semi kontakt.

-kouč

Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

-čas

Zápas light kontaktu trvá 3 minuty hrubého času, včetně zápasů finálových. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu.

-hodnocení

Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu. Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod.

Bodový zisk - úder rukou na tělo 1 bod

- úder rukou na hlavu 1 bod

- kop nohou na tělo 2 body

- kop nohou na hlavu 3 body

- poražení soupeře podmetem 2 body

Bodová ztráta - varování 1 bod

- mínus bod 3 body

V light kontaktu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění.

-bodová shoda

Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu.

-nenastoupení k zápasu

Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

-přerušení zápasu borcem

Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas),

zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí teprve rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

-ukončení zápasu

Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

- Rozhodnutím ringového rozhodčího o nezpůsobilosti jednoho z borců pokračovat v zápase, např. po třetím

počítání jednoho borce pro fyzickou nepřipravenost ( TKO).

- Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.

- Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

- Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

- Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.

- Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem.

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání.Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Změny v pravidlech ČSFu pro rok 2006

Na schůzce zástupců oddílů bylo po diskuzi a hlasování takto upravena pravidla ČSFu :

1) Lightcontact muži, ženy – eliminace 2 x 2 min, finále 2 x 2 min

2) Lightcontact junioři a juniorky – eliminace 1 x 2 min, finále 1 x 2 min

3) Lowkick muži, ženy – používání holeních chráničů je dovoleno jako dobrovolné, je tedy na rozhodnutí závodníka, zda si je na zápas vezme nebo ne. Nezáleží na tom, zda soupeř holení chrániče má nebo ne. Jsou povoleny i spojené chrániče (holeň – nárt), musejí však zcela zakrývat prsty nohou. Není li nártová část chrániče dostatečně dlouhá pro splnění této podmínky, je možné použít zároveň i chrániče nártů (botičky). V tomto případě je dovoleno aby se chrániče vzájemně překrývaly.

Jan Plaček – hlavní rozhodčí ČSFu

Full kontakt

-techniky

Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře, podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku). Jsou zakázány všechny techniky na vrch a temeno hlavy, krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu.

-nedovolené techniky a chování

Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.

Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku rukou podlahy.

Údery rukou z otočky.

Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.

Jakékoli útoky hlavou, loktem,kolenem a holení na hlavu.

Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou.

Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.

Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.

Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.

Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.

Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.

Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu.

Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.

Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

-síla provedení

Full kontakt je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně je full kontakt disciplinou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

-oblečení borců

Dlouhé saténové kalhoty. Ženy navíc tričko s rukávem, nebo elastické tričko bez rukávů – musí však plně zakrývat prsní chránič. Tričko u žen musí splňovat také nároky na barevné rozlišení úrovně pasu.

Kalhoty borce musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

-ochranné prostředky

Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů – tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu.

Žádné další chrániče nejsou přípustné ! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku.

Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

-zápasiště

Zápasiště full kontaktu tvoří boxerský ring.

-kouč

Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

-čas

Zápas full kontaktu trvá 2 x 2 minuty hrubého času, finálový zápas pak 3 x 2 minuty – přestávky mezi jednotlivými koly jsou 1 minuta. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu.

-hodnocení

Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu.Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců v každém kole a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod.

Bodový zisk - úder rukou na tělo 1 bod

- úder rukou na hlavu 1 bod

- kop nohou na tělo 2 body

- kop nohou na hlavu 3 body

- poražení soupeře podmetem 2 body

Bodová ztráta - varování 1 bod

- mínus bod 3 body

Ve full kontaktu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění.

-bodová shoda

Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu.

-nenastoupení k zápasu

Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

-přerušení zápasu borcem

Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas),

zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí teprve rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

-ukončení zápasu

Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

- Jeden z borců není schopen, po zásahu protivníkem, pokračovat v boji ( KO ).

- Jeden z borců byl potřetí během zápasu počítán (TKO)

- Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.

- Diskvalifikací jednoho, či obou borců.

- Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.

- Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.

- Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem, nebo nenastoupení do dalšího kola.

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání.Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Low kick

-techniky

Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu, kopy na lýtka, holeně a stehna (tzv. low kick), podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku). Jsou zakázány všechny techniky na vrch a temeno hlavy, krk, záda a od pasu dolů, vyjma low kick a podmetu.

-nedovolené techniky a chování

Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.

Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku rukou podlahy.

Údery rukou z otočky.

Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.

Jakékoli útoky hlavou, loktem, kolenem a holení na hlavu.

Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou.

Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.

Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.

Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.

Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.

Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče

Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu.

Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.

Facebook komentáře: