stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
„Obtížnost je výmluva, kterou historie nikdy nepřijímá.“- Edward R. Murrow Kickbox brno dream team brno

Světový antidopingový kodex

Seznam zakázaných látek a metod dopingu
pro rok 2006
– MEZINÁRODNÍ STANDARD

Světový antidopingový kodex

Platný od 1. ledna 2006

Užití všech léků je limitováno terapeuticky odůvodněnými účely
V případě nesrovnalostí platí originální anglické znění.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE

(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S1. Anabolické látky

Anabolické látky jsou zakázány.

1. Androgenní anabolické steroidy (AAS):

a. Exogenní* AAS, zahrnující:

1-androstendiol (5a-androst-1-en-3b,17b-diol ); 1-androstendion (5a-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); calusteron; clostebol; danazol (17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehydrochlormetyltestosteron (4-chloro-17b-hydroxy-17a-metylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymetyltestosteron (17a-metyl-5a-androst-2-en-17b-ol); drostanolon; etylestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17b-hydroxy-17a-metyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-on); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienon (17b-hydroxy-17a-metylandrosta-1,4-dien-3-on); metandriol; metasteron (2a, 17a- dimetyl-5a-androstan-3-on-17b-ol); metyldienolon (17b-hydroxy-17a-metylestra-4,9-dien-3-on); metyl-1-testosteron (17b-hydroxy-17a-metyl-5a-androst-1-en-3-on); metylnortestosteron (17b-hydroxy-17a-metylestr-4-en-3-on); metyltrienolon (17b-hydroxy-17a-metylestra-4,9,11-trien-3-on); metyltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norclostebol; norethandrolon; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon; prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5a-etioallocholan-17b-tetrahydropyranol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-on); tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17b-ol-3-on); trenbolon a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b. Endogenní** AAS:

Androstendiol (androst-5-en-3b,17b-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), dehydroepiandrosteron (DHEA), dihydrotestosteron, testosteron a následující metabolity a isomery:


5a-androstan-3a,17a-diol

5a-androstan-3a,17b-diol

5a-androstan-3b,17a-diol

5a-androstan-3b,17b-diol

androst-4-en-3a,17a-diol

androst-4-en-3a,17b-diol

androst-5-en-3b,17a-diol

androst-5-en-3a,17a-diol

androst-5-en-3a,17b-diol

androst-5-en-3b,17a-diol

4-androstendiol (androst-4-en-3b,17b-diol)

5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)

epi-dihydrotestosteron

3a-hydroxy-5aandrostan-17-on

3b-hydroxy-5aandrostan-17-on

19-norandrosteron

19-noretiocholanolon


V případech, kdy může tělo produkovat androgenní anabolický steroid přirozeně, bude se mít za to, že vzorek obsahuje tuto zakázanou látku, když se koncentrace zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo když se jakýkoli jiný příslušný poměr ve vzorku sportovce odchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí tak, že neodpovídá normální endogenní produkci. Nebude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku v takovém případě, pokud sportovec podá důkaz, že je koncentrace zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo příslušný poměr ve vzorku sportovce způsoben patologickým nebo fyziologickým stavem.

Pokud lze podle spolehlivé analytické metody (např. IRMS) prokázat, že je zakázaná látka exogenního původu, nahlásí laboratoř pozitivní nález ve všech případech a při jakékoliv koncentraci. V takovém případě není nutné provádět další šetření.

I když se výsledek analýzy neodchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky, ale existují závažné známky použití zakázané látky, jako např. porovnání s referenčními profily steroidů, provede příslušná antidopingová organizace další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je výsledek způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem, nebo je následkem exogenního původu zakázané látky.

Pokud laboratoř nahlásila poměr testosteronu k epitestosteronu v moči větší než 4:1 a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky, bude provedeno další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů, aby bylo prokázáno, jestli je výsledek způsoben fyziologickým nebo patologickým stavem, nebo je následkem exogenního původu zakázané látky. Pokud spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) prokázala exogenní původ zakázané látky, není nutné provádět další šetření, a bude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) a nejsou k dispozici minimálně 3 předchozí testy, bude sportovec příslušnou antidopingovou organizací v následujících 3 měsících minimálně třikrát testován bez předešlého oznámení. Pokud longitudinální profil sportovce, který se podrobil následným testům, není fyziologicky normální, bude se to považovat za pozitivní laboratorní nález.

V extrémně vzácných individuálních případech může být ve vzorku moče nalezen boldenon endogenního původu ve velice malých koncentracích (ng/ml). Pokud laboratoř takový nález nahlásila a spolehlivá analytická metoda (např. IRMS) neprokázala exogenní původ zakázané látky, může být provedeno další šetření porovnáním výsledků předešlých kontrol nebo provedením následných testů. Pokud nebyla použita spolehlivá analytická metoda (např. IRMS), bude sportovec příslušnou antidopingovou organizací v následujících 3 měsících minimálně třikrát testován bez předešlého oznámení. Pokud longitudinální profil sportovce, který se podrobil následným testům, není fyziologicky normální, bude se to považovat za pozitivní laboratorní nález.

Pokud laboratoř nahlásila pozitivní laboratorní nález 19-norandrosteronu, bude se to považovat za vědecký a přesvědčivý důkaz exogenního původu zakázané látky. V takovém případě není nutné provádět další šetření.

V případě, že sportovec nebude spolupracovat při dalších šetřeních, bude to mít za následek prohlášení, že vzorek sportovce obsahuje zakázanou látku.

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:

Clenbuterol, tibolon, zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

Pro účely skupiny S1:
* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo není normálně schopno produkovat přirozeně.
** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně.

S2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY

Následující látky, včetně dalších látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky, a jejich uvolňující faktory, jsou zakázány:

1. Erytropoetin (EPO);

2. Růstový hormon (hGH), insulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1), mechanické růstové faktory (MGF);

3. Gonadotropiny (LH, hCG), zakázáné jen u mužů;

4. Insulin;

5. Kortikotropiny.

Pokud sportovec nemůže prokázat, že koncentrace byla způsobena fyziologickým či patologickým stavem, bude se mít za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku (jak je uvedeno výše) v případech, kdy koncentrace zakázané látky nebo jejích metabolitů či indikátorů a/nebo příslušné poměry ve vzorku sportovce natolik překročí hodnoty obyčejně zjištěné u lidí tak, že neodpovídají normální endogenní produkci.

Pokud laboratoř nahlásila, po užití spolehlivé analytické metody, že zakázaná látka je exogenního původu, bude se mí za to, že vzorek obsahuje zakázanou látku a bude oznámen pozitivní laboratorní nález.

Přítomnost dalších látek s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky, diagnostických indikátorů nebo uvolňujících faktorů hormonu uvedeného výše nebo jiného nálezu, který prokazuje, že nalezená látka je exogenního původu, bude považována za důkaz užití zakázané látky a oznámena jako pozitivní laboratorní nález.

S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázáni.

Výjimkou jsou formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin, pro které je při inhalaci nutné udělení zkrácené terapeutické výjimky.

I když byla udělena jakákoli forma terapeutické výjimky, bude nález salbutamolu (volný plus glukuronid) vyšší než 1000 nanogramů v 1 mililitru moči považován za pozitivní laboratorní nález pokud sportovec neprokáže, že abnormální výsledek byl způsoben terapeutickým užíváním salbutamolu v inhalaci.

S4. Látky s antiestrogenní aktivitou

Následující skupiny antiestrogenních látek jsou zakázané:

<span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size:

Facebook komentáře: