stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Jen vítězství září, protože i jeho porážka je oslnivá- Pascal Quignard Kickbox brno dream team brno

Základní názvy technik

Základní názvy technik úderů a stručné popsání.

Pokusil jsem se zde napsat názvy a stručné vysvětlení, jak by se údery měly provádět popřípadě úderovou plochu.

Základní údery rukou :

Jab [džap] – Přímý úder z přední ruky

Punch [panč] – přímý úder ze zadní ruky

Hook [huk]– Hák z přední i ze zadní ruky

Uppercut – Zvedák z přední a zadní ruky

Backfist [bekfist]– boční úder z přední i zadní ruky

Základní údery nohou :

Side Kick [said kik] – Božní kop (patou, či hranou) z přední i ze zadní nohy

Roundhouse Kick [randhaus/ran kik]– stranový kop (nártem) z přední i ze zadní nohy

Front Kick [fron kik]– Přímý kop (Bříšky prstů nebo patou) z přední i ze zadní nohy

Axe Kick [akse kik]– Obloukový kop patou

Hook Kick [ huk kik]– Podobný styl úderu nohou jako je Hook, ale patou nohy

Pokročilejší techniky kopů :

Back Kick [ bek kik]– Otočka a kop stejný jako Side Kick (patou)

Crescent Kick [kresčen kik]– Otočka obloukový kop (vnější stranou nohy)

Hook Kick z otočky

Axe Kick z otočky

a další…

Je možné i kombinovat, jako kopy z otočky ve výskoku, dvojité kopy atd. Tento výčet není zdaleka vyčerpávající, jsou to kopy a názvy s kterými jsem se setkal. Kick-Box je víceméně původem z Ameriky, tak je logické, že názvy jsou anglické.

Přeji všem hodně úspěchů v tomto sportu ;-)


Facebook komentáře: