stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Johann Christopher Friedrich Schiller- Člověk roste se svými většími cíly. Kickbox brno dream team brno

MČR Lowkick, Lightcontact, KickLight

…po delší naší odmlce turnaj s naší účastí)

Datum konání: 8. – 9. června 2012
Místo konání:Lovosice
Adresa:Sportovní hala Chemik,Lovosice
Disciplíny: Lightcontact, Kick light, Low kick

Pořádající klub Schejbal´s Gym Lovosice

DISCIPLÍNY – rozpis věkových a váhových kategorií

 
LIGHTCONTACT
Mladší žáci7-12-28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg
Mladší žákyně7-12-28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg
Starší žáci13-15-42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg
Starší žákyně13-15-42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
Junioři16-18-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg
Juniorky16-18-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
Muži18+-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg
Ženy18+-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
Veteráni35+-84kg, +84kg
Masters muži40+-84kg, +84kg
KICK LIGHT
Starší žáci13-15-42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg
Starší žákyně13-15-42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
Junioři16-18-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg
Juniorky16-18-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
Muži18+-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg
Ženy18+-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
Veteráni35+-84kg, +84kg
Masters muži40+-84kg, +84kg
LOW KICK
Junioři16-18-51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg
Juniorky16-18-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
Muži18+-51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg
Ženy18+-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
Veteráni35+-84kg, +84kg
Masters muži40+-84kg, +84kg
STARTOVNÉ - Dvojitý start – Další start

Mladší žáci a žákyně 300 Kč 500 Kč 100 Kč
Starší žáci a žákyně 300 Kč 500 Kč 100 Kč
Junioři a juniorky 350 Kč 500 Kč 100 Kč
Muži a ženy400 Kč600 Kč 100 Kč
PŘEDPISDisciplínaEliminaceSemifinále3. místoFinále

Všechny kategorie3 x 2:003 x 2:003 x 2:003 x 2:00
PROGRAM

Pátek 8.6
17:00 – 21:00 – Prezentace, vážení, platba startovného
Sobota 9.6
07:00 – 08:00 – Prezentace, vážení, platba startovného (pouze po předchozí domluvě)
08:30 – Schůzka rozhodčích a trenérů
09:00 – Slavnostní zahájení
09:15 – Začátek eliminací
19:30 – GALAVEČER – vybrané finálové boje

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu

PODMÍNKYSoutěžící musí být registrovaným členem ČSFu nebo jiného svazu sdruženého pod ČSTV a při prezentaci předloží platný sportovní průkaz. Členové ČSFu musí mít členskou známku pro rok 2012.

Soutěžící musí být zcela zdráv a má ve svém sportovním průkazu platné potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší 1 roku.

Soutěžící souhlasí s tím, že se podrobí lékařské prohlídce nebo dopingovému testu – před soutěží, během ní nebo následně po ní.

Soutěžící startuje s vědomím a souhlasem svého trenéra, u neplnoletých také s písemným, notářsky ověřeným souhlasem zákonného zástupce.

Soutěžící zná pravidla ČSFu, rozumí jim a řídí se jimi.

PRAVIDLA
Platná pravidla ČSFu
Poplatek při podání protestu 1000 Kč.
VYBAVENÍHelma, chránič chrupu, boxerské rukavice 10oz (nevymlácené), suspenzor, chránič holení a nártů (botičky),

ženy a juniorky – prsní chránič (u mladších a starších žákyň doporučený),

u mladších žáků a žákyň povolen plastový kryt obličeje.

CENY1.místo: pohár + diplom
2.místo: medaile + diplom
3.místo: medaile + diplom

V disciplíně Lightcontact a KickLight se udělují 2 třetí místa,
v disciplíně Lowkick se uděluje jedno třetí místo (o třetí místo se zápasí)

Facebook komentáře: