stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Když už nemůžeš - můžeš ještě 3x tolik!- Autor neznámý.. Kickbox brno dream team brno

NP Čechy – Lowkick

Datum konání: 28. dubna 2012

Místo konání: Krásná Lípa

Disciplíny: Low kick

Pořádající klub: KBC Krásná Lípa o.s.

Propozice:

LOW KICK
Junioři15-18-54kg, -57kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg

Juniorky15-18-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg

Muži16+-54kg, -57kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg

Ženy16+-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg

STARTOVNÉ 400 a 200 Kč

Všechny kategorie 3 x 2 min
PROGRAM

Pátek 27.4
19:00 – 21:00Registrace a vážení
Sobota 28.4
07:30 – 09:00  Registrace a vážení
09:00 – 09:30  Losování, schůzka rozhodčích
09:45  Zahájení soutěže
20:00  Galavečer
PODMÍNKYStartující musí mít podepsaný „Reverse“.

„Reverse“ účastníků mladších 18-ti let, musí být podepsán zákonným zástupcem a podpis musí být ověřen notářsky anebo na matrice!

Dále všichni startující musí mít platný průkaz ČSFu s lékařskou prohlídkou ne starší než 1 rok a s členskou známkou pro rok 2012!

Všichni startující předloží doklad o Zdravotním pojištění!

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude nikomu umožněn start na tomto turnaji!

PRAVIDLADle platných pravidel ČSFu
VYBAVENÍRukavice 10oz (nevymlácené), přilba (kryté temeno, bez lícnic), suspenzor, chránič zubů, chrániče holení (mohou být i látkové), botičky (thajské chrániče nejsou přípustné), bandáže prstů. Ženy navíc chránič prsou včetně suspenzoru.

V případě souhlasu obou soupeřů lze na Galavečeru v kategorii mužů nebo žen bojovat bez přileb.

CENY1.místo: pohár + diplom
2.místo: pohár + diplom
3.místo: medaile + diplom (o 3.místo se soutěží)
DALŠÍ INFORMACEBez elektronické před registrace nebude umožněn start na tomto turnaji!

V případě nedodržení váhového limitu budou závodníci přeřazeni do vyšší váhové kategorie. Odchylka váhy max. 100 gramů.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu závodníků váhově kategorie sloučit

Facebook komentáře: