stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci nechtějí do jiné chodit.- Benjamin Franklin Kickbox brno dream team brno

Slovak Open 2012

Ahoj všem, zde máte propozice na Slovak Open kam pojedeme, je to 25.2. v Banské Bystrici.

ŠKP Banská Bystrica so súhlasom SZKB

usporiada

Medzinárodný turnaj v kickboxe

SLOVAK OPEN 2012

Dátum:  24. – 25. február 2012

Miesto konania: Športová hala Dukla B. Bystrica, Štiavničky, Cesta na štadión 36

Organizátor: ŠKP Banská Bystrica

Váženie a prezentácia:  24. 2. 2012 – piatok od 15:00 do 21:00 hod.

Začiatok  turnaja: 25. 2. 2012 – sobota od 9:00 h

Disciplíny a kategórie:

SEMICONTACT a LIGHTCONTACT
Mladší .kadeti  (8-12 r) iba SC -28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg
Mladšie kadetky  (8-12r) iba SC -28kg, -32kg, -37kg, -47kg, +47kg
Starší  kadeti  (13-15 r) -42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, + 69kg
Staršie kadetky  (13-15 r) -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, + 60kg
Juniori  (16–18 r) -57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, +89kg
Juniorky  (16–18 r) -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
Muži (18-40 r) -57kg-63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, +89kg, open
Ženy (18-40 r) -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg, open

FULLCONTACT
Juniori  (16–18 r) -57kg,-63kg, -69kg, -75kg, -79kg, +79kg
Ženy (18-40 r) -56kg, -60kg, -65kg  -70kg, +70kg

KICKLIGHT
Muži (18-40 r) -57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, +89kg

K1 Rules
Muži (18-40 r) - 57kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg

Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel WAKO.

Trvanie zápasov : kadeti : 2 x 1,5 min,

juniori a seniori: eliminačné zápasy a finále 2 x 2 min.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu doby trvania zápasov v kategóriách semicontact, lightcontact a kicklight, v závislosti na počte zúčastnených pretekárov. Ak budú v kategórii odprezentovaní menej ako 3 pretekári, budú títo preradení do najbližšej vyššej váhovej kategórie.

Všetci zúčastnení štartujú na vlastné riziko.

OPEN SC MUŽI A ŽENY: 1.miesto-150; €, 2.miesto-100; € a 3.miesto-50; €

FC a K-1 Rules: Najrýchlejšie  KO: – 100; €

Víťazi na prvom mieste – pohár a diplom,

pretekári na druhom a treťom mieste obdržia diplom a medailu.

Štartovné: kadeti – 15;- € a každý ďalší štart 5; – €

Juniori a dospelí 20;- € a každý ďalší štart 5; – €

Záväzná  prihláška: e-mail:  jozefkom1@gmail.com do 22. 2. 2012 do 21:00 h.

 

Bližšie info u usporiadateľa:   Mgr. Marek Melko

e-mail: melko@kickboxing.sk , jozefkom1@gmail.com

Mobil: +421 905 547 415

 

UBYTOVANIE:

KONGRES HOTEL DIXON ****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, http://www.dixon.sk/kontakt.html

Hotel LUX BB, s.r.o.Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, http://www.hotellux.sk/index.html

Penzion BELLA, Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica, http://penzion.eurokontakt.sk/index.php

Hostel YMCA, Lazovná 17, 97401 Banská Bystrica, http://www.hostel.ymca.sk/

Hotel SAD turistická ubytovňa *, Partizánska cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, http://www.hotelsad.sk/index2.html

 

… foto k článku pouze iustrační)

 

Facebook komentáře: