stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Winston Churchill- Chcete se světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco jiní se baví. Kickbox brno dream team brno

Slovak Open 2012

Ahoj všem, zde máte propozice na Slovak Open kam pojedeme, je to 25.2. v Banské Bystrici.

ŠKP Banská Bystrica so súhlasom SZKB

usporiada

Medzinárodný turnaj v kickboxe

SLOVAK OPEN 2012

Dátum:  24. – 25. február 2012

Miesto konania: Športová hala Dukla B. Bystrica, Štiavničky, Cesta na štadión 36

Organizátor: ŠKP Banská Bystrica

Váženie a prezentácia:  24. 2. 2012 – piatok od 15:00 do 21:00 hod.

Začiatok  turnaja: 25. 2. 2012 – sobota od 9:00 h

Disciplíny a kategórie:

SEMICONTACT a LIGHTCONTACT
Mladší .kadeti  (8-12 r) iba SC -28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg
Mladšie kadetky  (8-12r) iba SC -28kg, -32kg, -37kg, -47kg, +47kg
Starší  kadeti  (13-15 r) -42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, + 69kg
Staršie kadetky  (13-15 r) -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, + 60kg
Juniori  (16–18 r) -57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, +89kg
Juniorky  (16–18 r) -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
Muži (18-40 r) -57kg-63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, +89kg, open
Ženy (18-40 r) -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg, open

FULLCONTACT
Juniori  (16–18 r) -57kg,-63kg, -69kg, -75kg, -79kg, +79kg
Ženy (18-40 r) -56kg, -60kg, -65kg  -70kg, +70kg

KICKLIGHT
Muži (18-40 r) -57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, +89kg

K1 Rules
Muži (18-40 r) - 57kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg

Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel WAKO.

Trvanie zápasov : kadeti : 2 x 1,5 min,

juniori a seniori: eliminačné zápasy a finále 2 x 2 min.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu doby trvania zápasov v kategóriách semicontact, lightcontact a kicklight, v závislosti na počte zúčastnených pretekárov. Ak budú v kategórii odprezentovaní menej ako 3 pretekári, budú títo preradení do najbližšej vyššej váhovej kategórie.

Všetci zúčastnení štartujú na vlastné riziko.

OPEN SC MUŽI A ŽENY: 1.miesto-150; €, 2.miesto-100; € a 3.miesto-50; €

FC a K-1 Rules: Najrýchlejšie  KO: – 100; €

Víťazi na prvom mieste – pohár a diplom,

pretekári na druhom a treťom mieste obdržia diplom a medailu.

Štartovné: kadeti – 15;- € a každý ďalší štart 5; – €

Juniori a dospelí 20;- € a každý ďalší štart 5; – €

Záväzná  prihláška: e-mail:  jozefkom1@gmail.com do 22. 2. 2012 do 21:00 h.

 

Bližšie info u usporiadateľa:   Mgr. Marek Melko

e-mail: melko@kickboxing.sk , jozefkom1@gmail.com

Mobil: +421 905 547 415

 

UBYTOVANIE:

KONGRES HOTEL DIXON ****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, http://www.dixon.sk/kontakt.html

Hotel LUX BB, s.r.o.Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, http://www.hotellux.sk/index.html

Penzion BELLA, Sládkovičova 9, 97405 Banská Bystrica, http://penzion.eurokontakt.sk/index.php

Hostel YMCA, Lazovná 17, 97401 Banská Bystrica, http://www.hostel.ymca.sk/

Hotel SAD turistická ubytovňa *, Partizánska cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, http://www.hotelsad.sk/index2.html

 

… foto k článku pouze iustrační)

 

Facebook komentáře: