stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Vše, co ve sportu ošidíš, ošidíš jen sám pro sebe.- Roman Šebrle Kickbox brno dream team brno

Sportovní diagnostika

Zdravím všechny sportovce,

je spousta různých hledisek podle kterých lze sportiovce analyzovat a posléze jej zařadit. Jelikož jsme každý "originál" tak každý má originální analýzu a nelze nalézt na světě dva co budou mít na vše stejný názor a i přístup. Jsou různé diagnostiky které Vám třeba zjistí:

 • Odhalení silných a slabých mentálních stránek sportovce.
 • Osobnostní růst sportovce.
 • Výběr vhodné pozice a role sportovce v týmu.
 • Pomůcka k sestavení vhodného tréninkového plánu.
 • Řešení motivačních krizí sportovce.

  Také díky různým analýzám lze zjistit chování člověka před turnajem, během něj a i v přípravě na utkání. Podle mě k nejdůležitějším analýzám patří:

  Sportovní zátěžová diagnostika

  Pro sportovce všech výkonnostních úrovní CASRI zajišťuje komplexní služby v těchto oblastech:

  • FUNKČNÍ A ZÁTĚŽOVÉ TESTY
  • BIOCHEMICKÉ SLEDOVÁNÍ
  • SKLADBA TĚLA

  FUNKČNÍ A ZÁTĚŽOVÉ TESTY

  Funkční a fyziologická laboratoř je vybavena špičkovou technikou pro provádění zátěžových testů. Pro potřeby vrcholových i výkonnostních sportovců nabízíme testy dle potřeb objednatele. K dispozici je bicyklový ergometr, běžecký pás a veslařský trenažér.

  Typy prováděných funkčních vyšetření:

  Schodovitý test – laktátová křivka

  Smyslem tohoto vyšetření je stanovení aerobního (AEP) a anaerobního prahu (ANP). Vyšetření se skládá ze 4 až 6 stupňovaných zátěží z nich každá trvá 4 minuty. Po každé zátěži odebíráme kapilární krev (z ušního lalůčku nebo z prstu) ke stanovení hladiny kyseliny mléčné (laktátu) v krvi. Z těchto nashromážděných 4 až 6 hodnot vytvoříme laktátovou křivku a stanovíme aerobní práh a anaerobní práh. Vyšetření je možné absolvovat včetně konzultace.

  Vyšetření lze provést na kole za použití speciálního cyklistického trenažeru, případně i na běhátku či veslařském trenažéru.

  Maximální spiroergometrický test

  Smyslem spiroergometrického vyšetření je zjištění funkčních předpokladů jedince pro daný sport, především jeho vytrvalostní předpoklady. Opakované testování je též důležitým diagnostickým parametrem při sledování adaptace organismu na tréninkovou zátěž v různých fázích ročního tréninkového cyklu. Toto vyšetření lze podobně jako test laktátové křivky provádět laboratorně na všech typech trenažerů, ale za určitých podmínek můžeme toto vyšetření provést dokonce i v terénu. Pro vyšetření na bicyklovém trenažeru se používá přístroj V Max SPECTRA 29s firmy Sensor Medics, pro test na běžeckém či veslařském trenažeru náš nejnovější přístroj ULTIMA CPX. Testy obecně probíhají tak, že po úvodním zapracování se testovaný sportovec připojí na snímací zařízení a následně je mu v obvykle minutových intervalech zvyšována zátěž až do osobního maxima.

  BIOCHEMICKÉ SLEDOVÁNÍ

  Biochemická laboratoř má k dispozici všechny přístroje, které se používají pro biochemická vyšetření krve i moči. Pro potřeby vrcholového sportu nabízíme provádění ranních odběrů pro určení aktuálního stavu i odběry laktátu pro stanovení laktátové křivky. To vše lze realizovat v laboratorních i terénních podmínkách.

  SKLADBA TĚLA

  • Kaliperace

  Skladba těla je pro většinu sportovců klíčovým ukazatelem s vysokou korelací ke sportovnímu výkonu. Naše metodika antropometrického měření umožňuje stanovit procento podkožního tuku, procento svalové hmoty, procento kostí a zbytku. Dále je možné určit somatotyp, ATH, WHR, BMI aj.

  • Bioelektrická impedance

  Pro zjištění skladby těla nově používáme špičkový přístroj Olympia 3.3.Tento přístroj dokáže na základě vícefrekvenční bioelektrické impedance provést rozsáhlou analýzu organizmu. Umožňuje rychle a jednoduše zjistit celou řadu paramentrů,například:

  - Hmotnost vnitrobuněčným a mimobuněčných tekutin
  - Množství vody a bílkovin v těle
  - Odhad biologického věku
  - Aktivní tělesnou hmotnost
  - Hmotnost tuků a svalstva
  - Body mass index, aj.

  Některé části čerpány z: http://casri.cz

  Sportovní diagnostika si myslím může být pro mnohé sportovce velmi vhodná ke své analýze a vhodnosti pro konkrétní sport.

 • Facebook komentáře: