stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Gaius Titus Petronius- Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. Kickbox brno dream team brno

Tělesná výkonnost a trénink

V minulém článku jsme si osvětlili změny v organismu při tělesné práci. Nyní si načrtněme, jak se dá tělo na výkon připravit a jaký je rozdíl v reakci trénovaného a netrenovaného organismu na fyzickou zátěž.

K měření tělesné výkonnosti, jako např. u sportovců při kontrole tréninku nebo během rehabilitace, jsou používány standardizovaní postupy, které jsou pro probanda i testujícího snadno použitelné: ergometrie. Přitom jsou porovnávány vztahy mezi fyziologickými parametry, jako je příjem O2, dechová a srdeční frekvence a plazmatická koncentrace laktátu s právě zjištěnou fyzikální výkonností probanda (ve W nebo W/kg tělesné hmotnosti).

Při bicyklové ergometrii je počet wattů nastaven nabrzdě; při ergometrii na běhacím koberci nakloněném do kopce (úhel a) je výkon (W) počítán z (tělesná hmotnost TH [kg] . gravitační zrychlení g[m/s-2]. dráha běhu [m].sin a.1/doba běhu [s-1]. Při schodišťovém testu podle Magaria běží proband s rozběhem co nejrychleji vzhůru po schodech, přičemž se výkon počítá tělesná hmotnost[kg].g[m.s-2].výška/čas [m.s-1]. Mimo to existují také ergometrické metody specifické pro daný druh sportu.

prijemO2.jpg

Krátkodobými testy (10-30s) se měří výkon, kterého je dosaženo anaerobně s rychle dostupnými zdroji energie (kreatinfosfát, svalový glykogen), střednědobými testy (30-180s) výkon závislý na anaerobní glykolýze. Déletrvající, aerobní výkony (s oxidací glukózy a volných mastných kyselin) jsou hodnoceny na základě maximální spotřeby O2.(VO2max).

Již během počátečního, anaerobního metabolismu vzniká kyselina mléčná, která disociuje na laktát a H+. Při velmi těžké práci (asi od 2/3 maximální výkonnosti) aerobní získávání energie nepostačuje, anaerobní metabolismus proto probíhá paralelně s aerobním, dochází k (lakt)acidóze a v plazmě strmě stoupá koncentrace laktátu. Výkony, při kterých narůstá do 2mmol/l (tzv. aerobní práh), mohou být dlouho tolerovány, překročení 4mmol/l laktátu (tzv. anaerobní práh), je známkou toho, že bude brzy dosaženo výkonnostní hranice. K přerušení práce však nenutí sám laktát, ale zvyšující se acidóza. Odbourávání laktátu probíhá zejména v játrech a srdci, kde je za spotřeby H+ oxidován na CO2 nebo použit pro glukoneogenezi.

konc_laktat.jpg

srovnani.jpg

Trénink stupňuje a udržuje tělesnou výkonnost. Rozeznáváme tři kategorie, přičemž se většinou dvě nebo tři z nich vzájemně kombinují:

Motorické učení slouží ke zlepšení nervosvalové koordinace a motivace (např. psaní na

psacím stroji), tedy především dějů, které se odehrávají v CNS.

Vytrvalostní trénink, tj. submaximální dlouhotrvající výkony (např. maratonský běh),

Zvyšuje mj. oxidativní kapacitu (mapř. větší hustota mitochondrií) v pomalu se kontrahujících jednotkách, minutový objem srdeční a též VO2 max. Zvětšená hmotnost srdce umožňuje větší systolický objem a roste i dechový objem, což má – ve srovnáni s netrénovanými jedinci – v klidu za následek velmi nízkou srdeční a dechovou frekvenci, při práci však umožňuje docílit větších hodnot minutového srdečního objemu a minutové ventilace. U zdravého člověka je pro VO2 max omezující výkon srdečně-oběhového systému, a nikoliv dýchání. U vytrvalostně trénovaného jedince stoupá při svalové námaze hladina laktátu méně a později než u netrénovaného.

Silový trénink, tj. maximální, ale jen krátce trvající výkony (např. zdvihání závaží), vyvolávají zejména svalovou hypertrofii (=zvětšení svalových buněk) a zvýšenou glykolytickou kapacitu v rychle se kontrahujicích motorických jednotkách.

Nezvykle vysoké svalové výkony vyvolávají svalové bolesti. Co přitom bolí, není zřejmě nahromadění kyseliny mléčné, ale jsou to mikrotraumata, která způsobí otok a bolesti, a jsou tedy příznaky (mikro)zánětu.

svalove_bolesti.jpg

Únava může být periferní; dochází k ní zejména vyčerpáním energetických zásob a nahromadění produktů látkové přeměny v činných svalech a nastupuje zvlášť rychle při statické práci. O centrální únavě hovoříme, když např. pracovně podmíněné bolesti ve svalech a kloubech omezují pokračování výkonu nebo snižují motivaci k němu.

Co zbývá dodat závěrem? Doufám, že vám článek přinesl potřebné informace. Proto budu rád, když k němu připojíte své komentáře ať pozitivní, tak konstruktivně-negativní. Děkuji

slovníček pojmů:
proband= vyšetřovaná osoba (lidský pokusný králík)
ergometrie=metoda měření svalové práce
anaerobní= za nepřístupu vzduchu
(lakt)acidóza=překyselení organismu laktátem
laktát= zbytek kyseliny mléčné
glykolýza=štěpení jednoduchých cukrů za účelem získání energie

Zdroj: Agamemnon Despopoulos, Fyziologie člověka

Facebook komentáře: